15676
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15676,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

•       

Vippepunkt?

Et profesjonelt støtteapparat

Vippepunkt skal etablere et profesjonelt støtteapparat for utøvere innen kreativ næring, med ambisjon om å utvikle økt profesjonalitet for våre deltagere. Gjennom økt profesjonalitet, utvidet nettverk og opplæring i strategisk arbeid vil deltakerne kunne målrette sin bedrift og sine markeder tydeligere, de vil kunne ta strategiske avgjørelser for egen og andres fremtid og de vil kunne bygge nettverk som kan brukes i å fremme bedriften og evt. klienters karrièrer.

 

Et utviklingsmiljø

Vippepunkt skal etablere et utviklingsmiljø for aktører innen visuell kunst og musikk. Prosjektet skal identifisere nøkkelpersoner, stille med merkantile støttefunksjoner og gi tilgang til tilrettelagte fasiliteter. Ved å skape et felles utviklingsmiljø vil vi kunne tilrettelegge for en betydelig kompetanseheving på tvers av fagfeltene, skape bedre rammebetingelser og fundament for bærekraftig næring. Vi skal være en bransjebyggende enhet i regionen med kompetanse og nettverk.

 

Vippepunkt er ikke en tradisjonell inkubator. For å oppnå våre mål er vi nødt til å være synlige og tilgjengelige i hverdagen til aktørene. Prosjektpartnerne er alle lokalisert i Stavanger Øst, noe som er avgjørende for måten vi skal bygge bransje på. Tilstedeværelse skaper nærhet til støtteapparatet. Det vil oppstå en mer naturlig flyt i arbeidshverdagen og en sosialisering som er med på å danne sterkere relasjoner.

 

Et bærekraftig fundament

Prosjektpartnerne Tou Scene, Elefant og STAR har alle relevante lokale, nasjonale og internasjonale nettverk som skal bli aktivt brukt opp mot deltakerne. Samtidig besitter vi også betydelig fagkunnskap i de aktuelle kunstfeltene, har en allerede eksisterende administrativ struktur, ulike visningssteder og spillesteder av høy kvalitet samt produksjonsfasiliteter i allerede etablerte miljøer.

 

Næringsutvikling er grunnlaget for å kunne etablere et bærekraftig fundament for aktører innen kreativ næring i Rogaland. Prosjektpartnerne har over flere år fått en rekke forespørsler fra de ulike fagfeltene om prosjektassistanse, rådgiving, tilgang til internasjonale nettverk og behov for støttende funksjoner for å kunne drive kreativ virksomhet. Det er dette meldte behovet fra fagfeltene som danner grunnlaget for Vippepunkt.

        •

Deltakere

Agnethe S. Lindløv

Kunstner

Tore Pang

Låtskriver

Ingvild Thingnes

Danser

Espen Eidem

Musikkprodusent

Mari Kolbeinson

Kunstner

Sigbjørn Håland

Artist

Espen Kluge

Multikunstner

Hilde Selvikvåg

Artist

Stine Oliversen

Prosjektleder

•                    

Prosjektledelse

Tom Isachsen

Prosjektleder

Partnere

Tou Scene AS

Tou Scene AS er et kunst-, kunnskaps- og ressurssenter hvor flere visuelle kunstnere, musikere, filmskapere og organisasjoner har sin produksjon. I tillegg til et atelierhus med 31 atelierer, verksteder og ulike prosjektrom, har Tou Scene et nybygg for musikkfellesskap. Det inneholder 18 øvingsrom, 4 innspillingsstudioer og 1 stort live-rom. Tilretteleggingen for musikkbransjen i øvingsfelleskapet gjør at Vippepunkt får en naturlig kundemasse og et stort marked å ta utgangspunkt i.

 

Tou Scene har også stort fokus på de nasjonale og lokale nettverkene gjennom ulike samarbeid, utvekslinger og naturlige relasjoner som oppstår gjennom husets produserende kunst- og kulturnæring.

Elefant AS

Elefant AS er et kulturnæringsfellesskap for 30 etablerte foretak som arbeider innen flere kreative næringer i et mangfold av fagfelt. Felleskapet har solide nasjonale og internasjonale nettverk som har stor betydning for Vippepunkts ambisjoner. Gjennom disse har vi tilgang til kunnskap innen management og turnevirksomhet, kuratering og utstillinger, samt undervisning, opplæring og utvikling av prosessmetoder.

Star

STAR er en partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse-, og samarbeidsorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Rogaland. Organisasjonen arbeider med og for musikkmiljøet i Rogaland, med kompetanseheving og bransjeutvikling som sine fremste oppgaver.

Organisasjonen teller 670 medlemmer og vil derfor spille en nøkkelrolle i utviklingen av Vippepunkt. STAR har tidligere hatt et pilotprogram i samme sjanger som het STARadvanced. I denne piloten ønsket STAR å styrke lokale aktører ved knytte dem sammen med relevante mentorer innen de ulike støttefunksjonene i musikkbransjen. Mye av denne lærdommen herfra tar vi med oss videre i Vippepunkt.

Vippepunkt er støttet av